Valberedningens förslag inför årsstämman i Skånska Fältrittklubben

Den 8 maj kl 18.00 kommer årsstämman i Skånska Fältrittklubben att avhållas.

Valberedningens förslag har idag den 13 april skickats ut till medlemmarna och kan även laddas hem här.

Eventuella motförslag till valberedningens förslag måste vara valberedningens ordförande tillhanda senast 12 dagar före årsstämman, det vill säga senast den 26 april 2017.

Eventuella motioner eller förslag till årsstämman från medlem i SFK måste vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsstämman, det vill säga senast den 17 april 2017.

Din anmälan till stämman måste vi ha senast den 1 maj 2017.

Vi påminner dessutom alla som inte har betalat in medlemsavgiften för 2017 att göra detta snarast.