Nya styrelsemedlemmar i Skånska Fältrittklubben

I måndags kväll var det årsstämma i Skånska Fältrittklubben. I samband med denna utsåg medlemmarna två nya ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag.

Per Gellström valdes in på tre år och tar över efter Inge Knutsson, som lämnar styrelsen med anledning av att han spenderar en stor del av året utomlands.

Jessica Long ersätter Per Larsson, som är valberedningens förslag till ny styrelseledamot i Svensk Galopps styrelse. Jessica Long valdes in på ett år genom fyllnadsval.

Vidare fick Jan Carlson, som redan sitter i Skånska Fältrittklubbens styrelse, förnyat mandat de närmaste tre åren.

Vi säger stort tack till de avgående styrelseledamöterna och hälsar de nya varmt välkomna.

Från och med den 8 maj 2017 består Skånska Fältrittklubbens styrelse av:
Jacqueline Henriksson, ordförande, Håkan Birger, vice ordförande, Jan Carlson, Johannes Efstratiadis, Per Gellström, Staffan Lidström och Jessica Long.

På stämman utsågs även revisorer enligt valberedningens förslag. Valberedningens uppsättning blir oförändrad.

Stämman avslutades med att projektledare Andreas Parkosidis gav en lägesrapport kring projektgruppen ”Skånegaloppens framtids” arbete. Bo Gillborg och Pia Skoog presenterade även förberedelserna inför Svenskt Derby 100 år.

Ett fullständigt protokoll från stämman publiceras senare.