Styrelsens månadsbrev december 2022

Då börjar året att närma sig sitt slut och vår galoppsäsong är över sedan några veckor tillbaka. Vi längtar naturligtvis redan efter premiären i april.

Tittar vi bakåt på säsongen som varit, så har vi kunnat tävla fullt ut utan restriktioner och också kunnat följa våra tävlingar på plats igen som tidigare. Fina framgångar i år igen av våra hästar och aktiva samt intressanta och framgångsrika tävlingar även utanför Skandinavien. Ingen nämnd och ingen glömd.

Vi firade våra champions på Törringelund den 15 december under mycket trevliga former och ett dignande julbord. Efter ett uppehåll sedan 2019 på grund av Covid 19, var uppskattningen stor att vi igen kunde fira på detta sättet. Tack Svensk Galopp och Anna Thelander i spetsen med Mimmi Jarl och Fredrik Johansson för ett fint arrangemang.

Svensk Galopp kommer att anordna ”Galoppgala” den 18 februari 2023 i Malmö och där vi då firar våra nationella champions. Boka in detta redan nu.

Mindre glädjande är det minskande antalet hästar i träning och därmed mindre startfält. Alldeles för många utskrivna löpningar har fått ställas in under säsongen. En översyn har skett av tävlingsprogrammet för att hitta lösningar som kan bidra till att få upp antalet hästar i loppen.

Grundorsaken är det sviktande antalet hästar och här behövs åtgärder på många plan för att attrahera såväl befintliga som nya hästägare och därmed få till ett ökat antal hästar i träning.

En spännande förändring är beslutet om att från och med nästa år endast ha en gemensam skandinavisk åringsauktion, som detta första år kommer att genomföras på York Stutteri den 22 september. Vi hoppas och tror att detta kommer att vara en positiv förändring som kan bidra till ett ökat hästägande och bättre utfall än i år för våra skandinaviska uppfödare.

Ny galoppbana i Skåne

Under våren hade vi ett stort engagemang i arbetet med ny galoppbana i Skåne och SFK beslutade också att tillskjuta medel för att med hjälp av konsult få fram ett genomarbetat förslag till fortsatt arbete med de ekonomiska förutsättningar som för närvarande finns i SG. Vid fullmäktigemötet i somras kunde ett efterlängtat beslut fattas om att gå vidare med en galoppbana i Bara som enda alternativ.

Projektgruppen har gjort en inledande analys och värdering av vad som behöver tillgodoses vid en galoppanläggning för träning och tävling. Projektet Bara Galopp är nu inne i ett intensivt skede där arbetet fokuserar på att ta fram det beslutsunderlag som ska presenteras för en extra stämma i Svensk Galopp.

Ett beslutsunderlag som ska omfatta konkretisering av hyresvillkor samt en
sammanhållen projektplan för en tränings- och tävlingsanläggning. Planen är att extrastämman ska kunna hållas i början av nästa år.

Tävlingskommittén

Vi är två från respektive sällskap i Tävlingskommittén och vi har till den 11 december sänt in ett brev till SG styrelse angående deras olika beslut avseende den svenska Derbyserien. Vi är mycket kritiska till att besluten i styrelsen har tagits utan analys och förankring i sporten.

Med taget beslut kommer vi också att gå miste om de hästar som olika ägare hade planerat köpa in nästa vår. Att vänta ett år hade inte påverkat auktionen i Sverige. Vidare så kommer SG att gå miste om mellan 500 000 till 1 miljon kronor i insatsmedel från Breeze Up hästar årligen.

Vi har stor förståelse för uppfödarnas situation i Sverige, men är övertygade om att det är åtgärder för att behålla befintliga och attrahera nya hästägare som behöver ha stort fokus. Detta är en viktig grund för att få in fler hästar i träning och därmed också öka efterfrågan på svenskfödda hästar.

SG tävlingsprogram för 2023 är nu fastställt och går att hitta på SG hemsida.
Spännande nyheter är bland annat tre fredagskvällar i slutet av maj, juni respektive augusti och en derbyhelg med löpningar både lördag och söndag.

Vi tror och hoppas att detta kan attrahera nya besökare på banan och ett ökat intresse för att vara en del i av vår sport.

Galoppsport på Bara i vinter

Ute på restaurangen vid PGA golfbana i Bara kan du nu följa tävlingarna från Bro Park under januari och februari, dock inte den 1 januari. Det är en trivsam och trevlig miljö med god mat samt mycket bra bemötande från golfklubbens personal. Planera gärna in besök och träffa galoppvänner.

Medlemskap i SFK

Vi är glada över att vi hela tiden ökar i antal av medlemmar inom SFK och också att nya unga medlemmar vill ingå i vår fina förening. Vår uppmaning till våra medlemmar är att se dig om bland dina hästvänner och få med fler i vårt sällskap.

Du kan redan nu betala medlemsavgiften för nästa år som är 300 kr, för dig under 25 år 150 kr och är du under 18 år är det 50 kr. Bankgiro 144-6947, och glöm inte att ange ditt namn.

Du som är hedersmedlem ska inte betala in någon årsavgift.

Vi i styrelsen vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År med fina framgångar på banan.

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben