Höststämma i Skånska Fältrittklubben

Måndagen den 14 november kl 18.00 kommer höststämman i SFK att avhållas. En personlig kallelse har skickats ut till föreningens medlemmar. Observera att stämman kommer att hållas i stora restaurangens loger med anledning av att STS har höststämma samtidigt. I länken nedan finns underlag till stämman.

– Kallelse och föredragningslista till höststämman

– Anmälningsblankett till stämman (du kan även anmäla dig mejlledes)

– Valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter

Eventuella motförslag till valberedningens förslag måste vara valberedningens ordförande tillhanda senast 12 dagar före höststämman, det vill säga senast den 2 november 2016.

Eventuella motioner eller förslag till höststämman från medlem i SFK måste vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före höststämman, det vill säga senast den 4 november 2016.

I anslutning till stämman kommer även projektledare Andreas Parkosidis att ge en aktuell lägesrapport gällande projektet ”Skånegaloppens framtid”.

Efter stämman kommer en middag att serveras. Middagen, som kostar 300 kr, innehåller varmrätt, efterrätt, dryck och kaffe. Anmälan till middagen och stämman gör du genom att skicka ett mejl till sfk@jagersro.se eller via anmälningsblanketten. Din anmälan till stämman måste vi ha senast den 7 november.

> Ladda hem underlaget inför stämman här

Välkomna till höststämman!

Styrelsen, Skånska Fältrittklubben