Kort information efter lördagens extrastämma i Svensk Galopp

Som säkert alla medlemmar Skånska Fältrittklubben redan känner till, så fick SFK inget som helst gehör från våra ”kollegor” i fullmäktigesällskapen i Stockholm och Göteborg när det gäller en ny galoppanläggning i Bara. Ej heller kravet på att Svensk Galopp ska ha en budget i balans, över en femårsprognos framåt.

Efter att ha haft möjligheten att reflektera hur det kunde bli så här, så står det ut ett antal frågeställningar som vi inte bör släppa.

Hur ser man som ägare till en rörelse (Fullmäktige kontra Svensk Galopp) på att inte kräva att styrelsen levererar en budget i balans? Det är som att i hushållsbudgeten säga vi får se om vi har något över att handla förnödenheter för nästa vecka. Lyxfällan i verkligheten. Hur man som ägare inte kräver detta är helt ofattbart. Vilka andra ägare hade inte krävt det? Agerar ägarna till Volvo, ABB m.fl på samma sätt? Man blir förvånad, vet man vilket ansvar man sitter på som ägare, eller lämnar man över hela ansvaret till en styrelse som tillika, i det här fallet är mer än oense, om i princip i alla frågor som ligger på agendan.

Till frågan gällande en ny galoppanläggning i Skåne. Hur kan ägarna (fullmäktige) acceptera att styrelsen förnekar Baragruppen att få presentera sina underlag i tillsammans med de underlag som lyftes fram av den av Svensk Galopps styrelseordförande Anders Lilius rekommenderade advokatbyrå Hammarskiöld? Där dessutom Hammarskiölds representant avslutar med ” vi är inte några specialister på miljöaspekten, vi har vårt fokus på förvärv och finans”.

Bara gruppen fick efter mycket om och men, ut sina underlag som med hjälp av advokatbyrån Mannheimer & Swartling med advokat Anna Brynolfsson (med fokus på miljörätt och som deltog på mötet) visade på att de eventuella miljörisker som varit farhågor för många av deltagarna i respektive fullmäktige var av en karaktär som inte ska ställa till bekymmer för några framtida miljökonsekvenser för Svensk Galopp, varesig ekonomiskt eller andra typer av framtida ansvar för Svensk Galopp.

Det känns tungt och svårbegripligt att en sådan illa ledd styrelse i Svensk Galopp, kan skapa en sådan stor skada för galoppsporten nationellt i Sverige nu och framåt. Hästägare, uppfödare, tränare, övrig personal som inte bara har sin utkomst av detta utan också föranleder de som av olika intresse vill delta i sporten drar sig ur och vänder sina blickar åt andra håll i sport och underhållningsbranschen.

Vi har inte lyckats med vår strategi att fullt ut stödja Bara gruppens stora och väl genomarbetade arbete, med att påverka våra ”fullmäktigekollegor” och få dom att inse att det är framtiden för Svensk galoppsport.

Men Skånska Fullblod ger inte upp så lätt, alla medlemmar i SFK gör er röst hörd!

Se till att via valberedningarna för SFK och SG, att sällskapen och styrelsen har de rätta personerna på rätt plats för att föra Svensk Galopp vidare inte bara ur ett Skåne perspektiv utan också ur ett nationellt Svenskt perspektiv.

Nu kavlar vi upp ärmarna tillsammans och jobbar för Svensk Galopps utveckling med en bana i Skåne, som ska bidra till en positiv utveckling för sporten nationellt.

”Av sina fiender lär sig den vise mycket”

Bästa hälsningar.
Styrelsen Skånska Fältrittklubben