Sammanfattning av SFK styrelsemöte 5/8 2021

Genomfört på Derby club, Jägersro.

Inledningsvis fastställdes protokoll nr 9.

Ordförande rapporterade att tf. vd avslutat sitt uppdrag pga. att SG:s värdegrund inte följs av alla sällskap.

En arbetsgrupp, utsedd av SG, har fått till uppgift att följa upp avtalet med travet avseende Husiefältet (galoppens träningsbanor). Gruppen består av Håkan Birger ordförande, Per Gellström, Jacqueline Henriksson och Anna Thelander. Ett möte med tränarna om avtalet med Travsällskapet har
genomförts. Ett brev har skickats från SG:s ordförande till STS ordförande avseende att gällande avtal ska följas.

En grupp som skall arbeta med ny bana i Skåne är utsedd av SG.

Anna Thelander rapporterade att Owners club öppnar upp till tävlingsdagen den 11/8.

En SMS funktion som kan nå tränarna i akuta situationer vad gäller banornas öppettider kan snart tas i bruk.

Måndagskvällarna är återigen öppna för ponnygaloppen och amatörtränarna.

Tävlingskommittén har diskuterat kvalloppens sammansättning.

Frågan om spöregler är också lyft, arbete pågår med att göra förändringar tillsammans med Danmark.

På nästa möte den 9/8 kommer tävlingsdagarna 2022 att tas upp till behandling.

SFK har fått två nya medlemmar.

Efter styrelsemötet genomfördes ett informationsmöte med Fullmäktigegruppen.