Information från styrelsen – januari 2021

Ett nytt galopp år står för dörren, med förhoppningsvis Coronapandemin bakom oss så att vi åter kan ses igen när säsongen startar upp till våren.

De senaste åren så har diskussioner och planer för en ny galopparena i Skåne gått fram och tillbaka, vilket skapat en stor oro bland alla som har sin näring i sporten och därtill alla övriga intressenter.

Vi i Skånska Fältrittklubbens styrelse och vårt fullmäktige jobbar för att på bästa sätt påverka Svensk Galoppsstyrelse för ett positivt beslut i frågan för att skapa en framtidstro med en ny galoppanläggning i Bara, inte bara för Skånsk Galopp utan för sporten såväl nationellt, som för det framtida utbytet med våra grannländer.

Skånska Fältrittklubben har som organisationen ser ut idag, ingen möjlighet att ta detta beslut, det ligger på Svensk Galoppsstyrelse och ett slutgiltigt beslut i de tre fullmäktigegrupperna för Svensk Galopp. Ägarna till Svensk Galopp det är vi alla i de tre olika sällskapen, där vi måste tro att alla ser risken för sportens framtid om inte en bana i Skåne kommer att förverkligas.

Det har hållits tre digitala rådslag mellan sällskapen och hela eller delar av SG:s styrelse. Ett informationsmöte med diskussionen mellan SG:s styrelse och respektive fullmäktigegrupper.

På agendan stod:

• Ekonomi Jan Olsson
• Verksamhetsplan Lill Gusén Hammar
• SGIF:s organisation Lill Gusén Hammar
• Bara-bana i Skåne Åsa Edvardsson

Det som var förvånande på rådslaget var att ”Bara-bana i Skåne” presenterades av Åsa Edvardsson med ett underlag som inte var tillfullo förankrat hos övriga i arbetsgruppen för Bara. (Jacqueline Henriksson, Bo Jacobsson och Roland Johansson)

Vi tror att alla kan påverka detta genom att prata med varandra, skapa förståelse för varandras intressen och ta beslut av nationell karaktär så att sporten inte går en långsam kvävningsdöd till mötes.

Jobbar vi tillsammans alla medlemmar i sällskapen, tränare, ägare, personal och andra intressenter är vår starka förhoppning i SFK att ett beslut i frågan om ny galoppbana i Skåne skall kunna presenteras under första halvåret 2021.

Ingen kan göra allt, men många kan göra mycket.

Så tala med era vänner utanför det egna sällskapet och skapa en förståelse för vikten av samverkan och med det, en ny bana i Skåne. Inte bara för Skåne utan för hela den Svenska Galoppsporten.

Vi har som mål att hålla alla medlemmar i Skånska Fältrittklubben så välinformerade vi kan, gällande framtiden inte bara för galoppen i Skåne utan för utvecklingen nationellt och vilka beslut styrelsen i Svensk Galopp väljer framåt, med månadsvis information till alla medlemmar i SFK.

Har du synpunkter såväl positiv som negativ hör dig till någon av oss i styrelsen så skall vi göra vårt bästa för att tillgodo se dina önskemål.

Bästa Hälsningar
Styrelsen i SFK