Sammanfattning från uppföljningsmöte med SFK fullmäktigegrupp torsdag den 29 april 2021

Fullmäktigegruppen med styrelse och SFK valberedning samlades för att utvärdera SG Extrastämmas beslut avseende ny bana i Skåne.

SFK ordförande Anders Klemedsson hälsade välkommen till kvällens möte och gick igenom utsänd dagordning samt uppmanade att det var viktigt att alla kom till tals med spontana reflektioner.

Spontana reflektioner efter SG beslut den 17/4:

– Jobbar alla förtroendevalda inom SG för bana i Skåne?

– Katastrofalt beslut för både svensk som skånsk galoppsport. Besvikelsen mycket stor.

– Finns det ingen ekonomi för ny bana i Skåne? Varför då leta mark?

– Lite fritt fall för dagen. Tar SG styrelse sitt ansvar?

– Har alla fullmäktigeledamöter verkligen läst alla handlingar inför beslutet?

– När pandemin har upphört, hur blir umgängesformerna mellan alla sällskapen och SG styrelse?

– Beslutet inte så konstigt, har länge funnits i bakgrunden ett motstånd mot bana i Skåne.

– Nuvarande ledarskap inom SG tar inte sporten framåt. Tar man verkligen hand om 50 % av sportens utövare? Varför inga besök av ledningen till Jägersro?

– Vad gör vi nu inför SG Årsstämma?

– Från ett dike till öppet sår mellan SFK och de båda andra sällskapen.

– Från en hästägare med sex hästar i träning: ”Rätt känsla för att köpa nya hästar har för mig försvunnit intill ny banas mark är fastställd.”

– En chock för mig hur SFK blev överkörda utan insyn i underlaget. Rätt information? Satte alla fullmäktigeledamöter sig in i underlaget? Eller lyssnade man bara mot vad andra tyckte?

– Inte lätt att arbeta inom SG styrelse för vissa styrelseledamöter.

– Arbetsgruppen fick sommaren 2020 i uppdrag av styrelsen att få fram en ny bana i Skåne. Jobbade verkligen hela styrelsen mot detta?

– Bo Jacobsson och Roland Johanssons har inte enbart avgått från SG styrelse på grund av beslutet angående bana i Bara, utan på grund av så oerhört dåligt ledarskap, vilket var den egentliga orsaken.

– Det har varit stor uppslutning för bana i Bara på Facebook. Viktigt att vi är sakliga i våra kommentarer.

– Extrastämman sågs som en informationspunkt för beslut vid Årsstämman. Länsstyrelsen i Skånes yttrande saknades och agendan från SGS och GGS var annorlunda.

– Finns inget förtroende för SG övriga styrelse. De verkar att helt sakna kompetens inom ledarskap. Inga besök har skett från SG ledning (ordförande och VD) vid Jägersro Galopp.

– Hur ser de på alla hästägare, aktiva och sin egen personal

Vad händer nu?

– SGAB VD sätter sig in i arbetet för ny bana i Skåne för att efter SG Årsstämma kunna driva projektet vidare. Hur ser ekonomin ut för att kunna komma vidare?

– SFK har ett behov av ett informationsmöte för sina medlemmar. Vi bör då bjuda in brett från t ex Svedala kommun, PEAB m fl. Borde kunna gå att genomföra mötet via Teams. Rubriken: Ny bana i Skåne, var? Information i punktform. Mötet bör vara öppet för alla, och även från de båda andra sällskapen.

– Kan vi använda § 16 i SG stadgar för att klandra beslutet?

– Eventuella finansiärer går att få fram, men då krävs en plan för etablering av ny bana i Skåne.

Har SFK:s styrelse och fullmäktigeledamöter fortsatt förtroende från medlemmarna i SFK?

Inget spontant negativt har framkommit. Våra fullmäktigeledamöter vid Extrastämman har uppfattats som pålästa och kunniga. Det uppfattas som fortsatt förtroende överlag, men uppfattas också som lite naiva genom att tro för gott om de andra sällskapens agerande. Vore bra med en ”mentor” vid denna typ av stämmor för att inte tappa fokus och gå i fel riktning.

Ordföranden tackade och avslutade mötet genom att meddela att ny tid kommer för nytt möte.