Styrelsens årsbrev och julhälsning

Då är galoppåret 2020 avslutat med glada minnen från lysande prestationer av våra hästar, tränare, hästskötare, banpersonal, tjänstemän och inte minst hästägare som gör det möjligt att bedriva och utveckla vår sport.

Men det som klingar mest i minnesbanken är Corona utbrottet i början på säsongen som gjort att vi som åskådare har fått följa tävlingarna på distans via alla olika slag av digitala kanaler, trots detta har tävlingarna kunnat genomföras, detta på ett säkert sätt som all personal på och omkring Jägersro, Bro och Göteborg bidragit till på ett alldeles utmärkt sätt.

Jag är övertygad om att alla tränare och ägare har någon eller några hästar som överträffat förväntningarna och för oss vid sidan, minns vi bland många fina prestationer Reddy Teddy i Danska Derbyt, Lennart Jr Reuterskiöld årets tränare. SFK:s Jubileumslöpning vanns av Suspicious Mind tränad av Nina Lensvik. Svenskt Derby vanns av Bullof Wall Street av med hatten för den prestationen.

Som en konsekvens av Corona smittan så kommer årets julbord med hyllningar till årets prestationer gå om intet. Vi får fira dubbelt när ”farsoten” släppt greppet.

Men för att kunna bedriva och vidareutveckla galoppsporten krävs också mycket arbete utanför själva banan med träning och tävling. Hur skall vi gemensamt i Sverige ta ett ansvar för att vi går framåt, får flera hästägare, tränare och ett större spel och ett ökande publikintresse?

Vi i styrelsen i Skånska Fältrittklubben har tagit fram ett strategidokument som förhoppningsvis skall leda vår verksamhet framåt mot 2025 tillsammans med de två övriga sällskapen i Göteborg och Stockholm. Vi har numera frekventa kontakter mellan de tre ordföranden i sällskapen och har som målsättning att träffa de övriga styrelsemedlemmarna i Göteborg och Stockholm när Coronan släppt sitt grepp. En sanning är att tillsammans är man stark, ensam får man allt som ofta slåss mot väderkvarnar.

En ny galoppanläggning i Skåne är en förutsättning inte bara för att utveckla sporten utan också att förhindra dess långsamma död! Projektet för en planerad galoppanläggning i Bara lever och det väntas nu på diverse dokumentation från ett antal intressenter rörande detta område. Avgörande besked väntas under kvartal ett 2021.

Till styrelsen i Svensk Galopp bidrar Skåne med Jacqueline Henriksson och Bo Jacobsson. Gisela Jardby är ny i Svensk Galopps valberedning och Jaana Alvesparr är suppleant. Ingrid Önning har ersatt Hans-Inge Larsen i valberedningen för Skånska Fältrittklubben.

Vi vill inte bara hålla våra medlemmar välinformerade om vad som händer framåt utan också ställa krav på våra fullmäktigeledamöter att vara väl uppdaterade och pålästa inför det beslut som fattas på års- och höststämmorna i Svensk Galopp. En väl sammansatt fullmäktigegrupp är en förutsättning för att besluta och påverka beslut som leder vår sport i rätt riktning framåt.

Vi har en uppmaning till er alla medlemmar, försök att värva en ny medlem var. Årsavgiften är sänkt från 600 kr till 300 kr och för ungdom från 200 kr till 150 kr. Ju flera aktiva och intresserade medlemmar ju tyngre väger beslut som gynnar vår verksamhet i syd. Vår sport är en attraktiv vara där vi som är medlemmar och aktiva är de bästa säljarna.

Du kan redan nu betala in årsavgiften för 2021 på bankgiro 144-6947.

God Jul och ett Gott Nytt Galoppår 2021!

önskar styrelsen i Skånska Fältrittklubben