Styrelsens månadsbrev oktober 2022

Nu har hösten på allvar gjort sitt intågande och åringsauktionerna i Danmark och Sverige är avklarade.

Vi var väl en del som trodde att inriktningen mot ny bana i Bara skulle höja incitamentet för köp av nya hästar, men då slår omvärldsläget till med bl a höjda elpriser, höjda räntor och fallande aktiemarknad. Inte så lätt att i detta läget få igång ett större intresse för inköp av hästar.

Detta till trots, så har det faktiskt köpts in en hel del åringar till våra tränare här nere. Såväl den dyraste vid auktionen i Danmark som den dyraste på auktionen på Åby hamnade hos Lennart Reuterskiöld Jr. Vidare så har det köpts in från auktioner i Tyskland och på Irland, men många fler kunde införskaffats vid auktionerna här i Sverige och Danmark.

Läget är besvärligt för vår sport med lite hästar i träning och därmed många små startfält och också inställda löpningar. Vi behöver alla hjälpas åt för att få fler intresserade av att vara med på en häst och det finns säkert medlemmar i SFK som skulle kunna vara med på en del eller till och med, prata ihop sig med några vänner för inköp av en ny häst.

Ny galoppbana i Skåne

Jan Carlson har idag utsetts som projektledare. Information kommer fortlöpande att läggas ut på Svensk Galopp hemsida.

Styrgruppen hade ett möte den 11 oktober och kommer den närmsta tiden att ha ytterligare möten inför det fortsatta arbetet.

Kommittéer

Inom SG Tävlingskommitté är vi nu överens om tävlingskalendern inför nästa säsong. Strävan har varit att ha ett uppehåll på minst en vecka mellan tävlingsdagarna på respektive bana, med några få undantag.

Vidare så kommer vi på Jägersro att tävla några kvällar på fredagar under sommaren. Strävan är också att dra ned på antalet löpningar under Derby dagen och på lördag kvällen före Derbyt genomföra en tävlingsdag med lite umgänge efter tävlingarna.

Den 13 november avrids Svenskt Kriterium samt några andra större löpningar och finalen i Wendes Artilleriregementes Cup. SFK sponsrar ponnygaloppen samma dag. Stanna gärna kvar efter ordinarie tävlingar och följ våra mycket inspirerade och duktiga ponnyryttare. De lägger ned mycket tid på sitt intresse för ponnygalopp med bland annat fantastiskt fint ”utsmyckade” hästar vid tävling. Ryktet säger att det kommer att vara lite tomte tema. Ponnyryttarna för dagen med sin krets kring hästen bjuds denna dag på nygrillad korv av SFK vid Jockeyrummet.

Vill påminna om att Jägersro Galopp behöver stöd vid event med guidning av mindre grupper. Vi brukar besöka ledvolt, vågrum, lokala galoppdomstolen, måldomare, dopingkontroll, m m. Vi behöver bli fler, och Du som vill vara med och guida kan anmäla detta till; info@skanskafaltrittklubben.se

Vi är glada över att vi hela tiden ökar i antal av medlemmar inom SFK och också att nya unga medlemmar vill ingå i vår fina förening. Vår uppmaning till våra medlemmar är att se dig om bland dina hästvänner och få med fler i vårt sällskap.

Avslutningsvis så vill vi påminna om vår höststämma den 7 november i Derby Club klockan 18.00. Motioner ska vara inkomna via post eller e-post senast den 28 oktober. För att delta i middagen, så ska du ha satt in 155 kr på SFK bg 144-6947 senast den 31 oktober. Glöm inte att ange namn.

Skånska Fältrittklubben
Jägersro Galopp
Box 9506
200 39 Malmö

E-post: info@skanskafaltrittklubben.se

Styrelsen i Skånska Fältrittklubben