Månadsbrev februari 2021

Då det är inom det kommande halvåret, som ett beslut skall fattas av fullmäktige i Svensk Galopp angående en ny bana i Skåne, så finner vi det angeläget att löpande informera våra medlemmar i SFK om vad vi i styrelsen vet i frågan.

Har du inte svarat på den utsända enkäten från arbetsgruppen för Bara, gör det. Bättre sent än aldrig.

Det är inte bara denna fråga utan också ett antal andra ärenden som har legat på dagordningen inom Svensk Galopp.

Projekt Bara

Arbetsgruppen för projekt Bara, jobbar intensivt vidare för att finna en optimal lösning för en galoppanläggning i Bara. När det gäller fokuset på Bara, så beror det på ett antal faktorer.

Det är näst intill omöjligt att hitta annan lämplig mark i Skåne, då länsstyrelsen har tagit beslut om att inte tillåta denna typ av verksamhet inkräkta på befintlig jordbruksmark.

Likaså att Bara i kombination med PGA:s golfanläggning och närheten till Malmö och kontinenten gör att placeringen optimal med en eventanläggning tillsammans med andra intressenter för ett framtida partnerskap.

Vi ser det som ett måste för ett ja från övriga galoppsverige, när det gäller beslut om denna lösning, inte bara för Skåne utan för sporten i sin helhet. Om det mot alla odds skulle bli ett galoppsverige utan en bana i Skåne, så är vår fasta övertygelse att sporten går en långsam kvävningsdöd tillmötes.

Därför är det viktigt att alla som på något sätt är berörda, gör sin stämma hörd och visar engagemang för att skapa förståelse inte bara hos beslutsfattarna i Svensk Galopps styrelse utan också de som tar det slutgiltiga beslutet nämligen samtliga fullmäktigeledamöter Svensk Galopp.

Det florerar många rykten och spekulationer på sociala medier om
galoppsportens framtid. Bo Gillborgs blogg skapar mycket debatt och rykten. Vi lever i en demokrati där alla har rätt till sin ”egen penna”. Men vi vill i styrelsen för Skånska Fältrittklubben vara tydliga med att Bo:s inlägg på hans blogg representerar honom och har inte något samröre med vare sig SFK:s styrelse eller fullmäktige.

Ny VD Svensk Galopp

Lill Gusén Hammar har tillträtt som ny VD för Svensk Galopp från och med den 1 februari 2021. Lill kommer att besöka Skåne och Jägersro så snart det ges möjlighet beroende på Corona situationen.

Lill har tillsammans med sällskapens ordförande löpande möte två gånger per månad, för att där lyfta olika frågor från sällskapen och därmed försöka skapa så stor samsyn som möjligt i de frågor som är aktuella inom vår verksamhet.

Kommittéarbete i Svensk Galopp

Tävlingskommittén har från SFK representerats av Jessica Long och Håkan Birger. Efter många och långa manglingar så har propositioner med prispengar tagits fram. Jessica och Håkan har gjort ett digert förarbete och på bästa sätt jobbat för att få igenom de önskemål som de ansett viktiga inför år 2021.

Stadgekommittén: Här är Monica Jansson och Håkan Birger SFK:s representanter. Det har avhållits ett antal möten i början på året. Justeringar i stadgarna har gjorts där det har ansetts nödvändigt. Fastställande av reviderade stadgarna planeras ske vid Årsstämman.

Licens- och utbildningskommittén: Representanter är Anja Rhodin och Ingrid Önning.

Referensgruppen IT: Anja Rhodin ingår i referensgruppen för IT och därmed Svensk Galopps nya hemsida. Har du synpunkter och förbättringsförslag, klicka på länken och framför dina åsikter. https://www.svenskgalopp.se/om-oss/om-webbplatsen/feedback/

Det är bra om vi kan få representation utanför styrelse och fullmäktige i SG:s olika kommittéer. Känner du att du har intresset och den kompetens som krävs, anmäl dig till någon i styrelsen i SFK.

Hanna Nimåker är ny adjungerad ungdomsrepresentant i SFK:s styrelse. Det sker ett samarbete mellan de olika sällskapen för att utveckla
ungdomsverksamheten i Svensk Galopp under ledning av Cecilia Gråberg och Mimmi Jarl. Hanna ingår i denna arbetsgrupp tillsammans med de övriga sällskapens ungdomsrepresentanter.

När det gäller årsmötet i SFK, så avvaktar vi Corona situationen och regelverket runt det. Vår förhoppning är att kunna ha årsmötet fysiskt, men skulle det förhindras av då gällande regelverk, så får vi se på alternativa lösningar. Vi återkommer i frågan.

Nu närmar sig våren och april månad, galoppsport live med Corona på
tillbakagång och sol i sinnet hoppas vi att vi ses på banan när det åter skall
galopperas på våra tre kapplöpningsbanor.

Du som inte har betalat årsavgiften till SFK på 300 kr kan göra detta på BG 144-6947 före den 31/3.

Mvh
Styrelsen SFK