Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 1 mars

SFK genomförde styrelsemöte via Teams 210301.

Inledningsvis fastställdes föregående mötesprotokoll, nr 2 2021.

Ordförande informerade om de möten som genomförs varannan vecka mellan de tre sällskapens ordföranden och SGAB VD.  Det kommer att genomföras en extrastämma inom SGIF angående Bara den 17/4.

Anna Thelander informerade om att byte av innerrailen på tävlingsbanan kommer att påbörjas i denna eller i början av nästa vecka. Allt ska vara klart till då banan öppnar den 15/3.

Vidare så berättade Anna att det är klart med sponsor för Oaksdagen i augusti.

Kassören meddelade att boksluten nu finns hos revisorerna.

Skånska Fältrittklubbens Pokal (löpning för amatörryttare) kommer att genomföras den 25/4.

SGIF:s arbetsgrupp för revidering av stadgarna har återupptaget arbetet och haft sitt första möte, nästa möte den 8/3. Målsättningen är att ett första beslut ska kunna tas på SGIF Årsstämma. Från SFK deltar Håkan Birger och Monica Jansson.

Tävlingskommittén genomförde ett möte den 23/2 angående årets propositioner, gemensamt reglemente inom Skandinavien samt hur hantera amatörryttare under 18 år. Propparna för storloppen är utgivna och kommittén enades om proppar för de första tävlingsmånaderna. En lösning föreslogs för ryttare under 18 år i amatör- och hinderlopp.

Svensk Galopps nya hemsida är nu lanserad. Om det finns synpunkter och förbättringsförslag går det att  göra detta genom att klicka på länken och framföra sina åsikter. https://www.svenskgalopp.se/om-oss/om-webbplatsen/feedback/

Gruppen för Hästsportens välfärd har sänt ut en enkät till samtliga tränare. Från SFK ingår Anja Rhodin.

Framöver kommer SFK styrelse att ge ut informationsbrev månadsvis.

SFK har fått sex nya medlemmar.

Styrelsen enades om att från SFK föreslå Håkan Birger och Mattias Schildt att ingå i Avelsrådet.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 29 mars.

Efter styrelsemötet genomfördes ett informationsmöte via Teams med SFK:s fullmäktigegrupp.