Sammanfattning från SFK styrelsemöte måndag 3 maj

SFK genomförde styrelsemöte via Teams 210503.

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte och då speciellt till våra revisorer.

Redovisning av revisionsberättelsen av revisorerna, vilken är påskriven. Revisionen är gjord som tidigare år, med lite mer fokus på förvaltning (protokoll och räkenskaper). Regelverk enligt årsbokslut, ingen näringsverksamhet. Verksamheten är inte längre skattebelagd, då det enbart är föreningsverksamhet.

Föregående mötesprotokoll, nr 4 2021 fastställdes.

Ordförande informerade om att han hade haft några samtal med ordförande i SGS. Båda är överens om att göra det bästa av den uppkomna situationen efter SG Extrastämma den 17/4. SGS ordförande har uppmanat medlemmarna i SGS till att alla nu måste hjälpas åt med en ny bana i
Skåne. Det finns också tränare i Stockholm som är oroliga för att det inte skulle bli någon ny bana i Skåne.

Anna Thelander informerade om att arkeologisk undersökning kommer att ske i slutet av rakbanorna och därmed kommer de att vara stängda efter lunch. Fortsättningsvis behöver tider för stängningar informeras med bättre framförhållning tidsmässigt.

Hur kommer lättnader av restriktioner att ske? Förmodligen restaurangen inledningsvis. Galoppen kommer att följa travet på Jägersro. Efter den 17/5 kommer det nya restriktioner.

Framöver kommer en extern restauratör att driva restaurangen på Jägersro.

Efter den 17/5 kommer det att fastställas hur tävlingsdagen med Svenskt Derby ska genomföras.

Arbetsgruppen för revidering av SG stadgar har nu färdigställt underlaget inför Årsstämman efter remiss ute hos sällskapen.

Nästa möte inom Tävlingskommittén kommer att ske den 10/5.

Licens- och utbildningskommittén har fått Jacqueline Henriksson som ny ordförande.

Inom arbetsgrupp IT genomförs över tiden förbättringar av SG hemsida.

Ungdomsrepresentanterna vid de tre sällskapen har funderat över att upprätta ungdomssällskap i respektive region. Syftet skulle vara att genomföra träffar för informationsutbyte och utbildning.

SFK har fått 13 nya medlemmar.

Styrelsen enades om att på grund av rådande pandemi genomföra Årsstämman den 14/6 på motsvarande sätt som 2020.

Styrelsen enades om att genomföra ett öppet informationsmöte via Teams avseende ny galoppanläggning i Skåne den 17/5 samt upplägget för detta.

Nästa styrelsemöte fastställdes till den 3 juni.